CENNIK obowiązujący od 1 września 2021 roku
do 31 sierpnia 2022 roku

Cennik jest uzależniony od rodzaju grup

Kursy dla grup zorganizowanych
od 4 do 10 osób w trzech wariantach:

Premium – 4-osobowa
Standard – 5-8-osobowa
Basic – 9-10-osobowa

Cena za jednostkę lekcyjną: od 20 do 30 zł.

Miesięczny koszt obliczany jest indywidualnie w zależności od ilości zajęć w danym roku szkolnym.

Opłata miesięczna nie jest sumą ilości zajęć w danym miesiącu, tylko średnią ratą miesięczną za cały kurs.

Kursy dla grup indywidualnych
w trzech wariantach:

Premium – 1-osobowa
Standard – 2-osobowa
Basic – 3-osobowa

Długość i częstotliwość zajęć w tych grupach jest dobierana indywidualnie według potrzeb kursantów.

Długość minutowo do wyboru:

Tygodniowo:

45 minut

60 minut

90 minut

120 minut

inaczej

Częstotliwość do wyboru:

1 raz w tygodniu

2 razy w tygodniu

3 razy w tygodniu

inaczej

 

Opłata miesięczna jest obliczana na podstawie trzech zmiennych:

- Ilość osób w grupie
- Suma ilości godzin podczas całego kursu
- Ilość rat według ustalonej umowy

Jest możliwość przeprowadzenia kursów indywidulanych poza siedzibą szkoły. Wtedy do ceny dolicza się ustaloną między stronami kwotę.

Szczegółowe informacje odnośnie opłat można uzyskać po rozmowie z Dyrektorem Szkoły.

Pierwszą fakturę wystawiamy w pierwszy dzień zajęć. Następne na początku danego miesiąca obrachunkowego.

Faktury wysyłane są do kursantów drogą mailową.

Jest możliwość opłacenia kursu jednorazowo. W takim wypadku należy porozmawiać z Dyrektorem Szkoły w celu poznania specjalnej oferty.

PROMOCJA w roku szkolnym 2021/2022
dla osób opłacających faktury w terminie

  1. 5% rabatu do każdej następnej faktury.
  2. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego wśród tych osób zostaną wylosowane cenne nagrody.