Kursy języka polskiego

polski1.png  KURSY JĘZYKA POLSKIEGO  polski1.png

Kolejną nowością w tym roku jest otworzenie kursów językowych, gdzie przedmiotem będzie język polski.

Kurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz średnich, a w szczególności tych, przed którymi egzamin ósmoklasisty lub maturalny.

Na kursie rozwiniesz lub utrwalisz wiedzę potrzebną do zdania egzaminu w zadowalającym przez Ciebie poziomie.

rekrutacja2.png