Od września 2011 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iławie prowadzony był kurs języka angielskiego dla dorosłych. Uczestniczyło w nim mnóstwo osób. Większość z nich nigdy wcześniej nie uczyło się języka angielskiego. 9-miesięczny kurs ukończyło 27 osób, którzy w trakcie ceremonii zakończenia w czerwcu 2012 z rąk Burmistrza Miasta Iławy, Pana Włodzimierza Ptasznika, otrzymali certyfikaty.

W trakcie letnich wakacji każda z osób mogła uczestniczyć w tak zwanym kursie letnim, utrwalającym wiedzę zdobytą w trakcie kursu.

Wiele osób kontynuowało kurs w następnym roku szkolnym.