Od czerwca do grudnia w 2012 roku Szkoła GREGOR współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie, organizując kurs języka angielskiego dla bezrobotnych, a w szczególności dla tych, którzy mają pracować w branży hotelarskiej. Grupa 17 osób w grudniu ubiegłego roku odebrała certyfikaty, potwierdzające uczestnictwo w siedemdziesięcio-godzinnym kursie. Dla wszystkich było to cenne i, przede wszystkim, pomocne doświadczenie, dzięki któremu łatwiej takim osobom wejść na rynek pracy