Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013

NAUCZYMY CIĘ MÓWIĆ!!!

To nowe przewodnie hasło Szkoły GREGOR Nauka Języków.

Kolejny rok nauki języków obcych w Szkole Językowej GREGOR Nauka Języków dobiega końca.

W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Języków Obcych GREGOR Nauka Języków liczyła około 150 kursantów. Przeważali dorośli, którzy w Szkole GREGOR po raz pierwszy zetknęli się z językiem obcym, ale byli też i tacy, którzy doskonalili swoją wiedzę na poziomach wyższych, niż podstawowy. GREGOR przygotowywał do egzaminów tak maturalnych, jak i gimnazjalnych z wymiernymi rezultatami – większość zdających egzaminy uzyskało wynik zbliżony do 90%.

Znaczna ilość kursów miała miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iławie