Przygotowanie do egzaminów

Szkoła Językowa GREGOR ma przyjemność przedstawić Państwu kursy:

egzamin.png

 

Państwowych (m.in. ósmoklasisty, gimnazjalnych i maturalnych).

Międzynarodowych (m.in. FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEIC, TOEFL, PTE i wiele innych).

Zentrale Mittelstufenprüfung (Goethe-Zertifikat B2, C1, C2)

Kursy prowadzone są przez oficjalnych egzaminatorów wymienionych wyżej egzaminów.

Podczas kursów przygotowujących do egzaminów kształtujemy każdą sprawność językową potrzebną do jak najlepiej zdanego egzaminu.

 

rekrutacja2.png

KURSANCI MAJĄ DO WYBORU:

  • KURSY INDYWIDUALNE 1-3 OSOBOWE
  • KURSY ZORGANIZOWANE 4-8 OSOBOWE

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego prowadzone są
przez oficjalnego egzaminatora tychże egzaminów przy Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Łomży.

Kursy przygotowujące do egzaminów prowadzone są na poziomie
wyznaczonym przez dany egzamin.

Dobór do grup przeprowadzamy po wstępnej rozmowie z Dyrektorem Szkoły.

Ilość godzin kursu uzależniony jest od potrzeb kursantów, ale standardowo trwa
2 godziny zegarowe tygodniowo plus sesje egzaminacyjne odbywające się raz
(lub więcej razy) w miesiącu w postaci zajęć online.

Zapisy przyjmujemy przez cały rok kalendarzowy!

Kursy zorganizowane dla większej ilości osób
zazwyczaj trwają od połowy września do połowy czerwca.