Zapisy

Szanowni Państwo,

po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na kursy językowe 2021/2022, które odbywają się w cyklu roku szkolnego proszę cierpliwie czekać na telefon z sekretariatu szkoły.

Dane uczestnika

Zajęcia

Dane opiekuna (dotyczy nieletnich)


Podanie poniższych danych usprawni szkole dopasowanie kursanta do właściwej grupy


  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę GREGOR Nauka Języków zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku dla celów rekrutacji oraz późniejszych celów związanych z obsługą kursów.

    Podanie danych (w tym wyrażenie zgody) jest dobrowolne, ale niezbędne, by móc zapisać się na wybrany kurs.

    Oświadczam, że zostałam(em) powiadomiona(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych, prawie do ich poprawiania, oraz prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie.