Agnieszka Jankowska

Agnieszka Jankowska

Agnieszka Jankowska

Lektorka języka angielskiego

  • Absolwentka Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku w zakresie: Chemia (2018 r.),
  • Absolwentka Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (2015),
  • Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku,Wydział Filologiczny, specjalność nauczanie języka angielskiego 2012,
  • Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni Wydział Administracyjny, Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem (2005 r.),
  • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku w zakresie administracji publicznej (2003 r.),
  • Policealne Studium Zawodowe w Iławie w zakresie rachunkowość i finanse (2000 r).
  • Lektor języka angielskiego w Szkole Językowej Gregor w Iławie od 2015 r.
  • Nauczyciel Języka angielskiego i chemii w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wikielcu od 2012 roku,

Ukończone kursy:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku: Język migowy, Drama, Pierwsza pomoc, Technologia informacyjna w nauczaniu, Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w aspekcie psychologicznym i prawnym.

Zainteresowania: ogrodnictwo, pieczenie ciast oraz podróże. Zainteresowania moje to również wzbogacanie swoich umiejętności dydaktycznych, pedagogicznych i psychologicznych, które mam możliwość realizować poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez specjalistyczne fundacje i instytucje.