Grzegorz Olszewski

Grzegorz Olszewski

Grzegorz Olszewski

Dyrektor Szkoły, Lektor języka angielskiego i języka rosyjskiego

 • Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego studiów pierwszego stopnia na kierunku: Filologia Rosyjska z językiem angielskim w 2010 roku.
 • Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego studiów drugiego stopnia na kierunku: Filologia: specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego w 2016 roku.
 • Dyrektor i lektor języka angielskiego i języka rosyjskiego w Szkole Językowej GREGOR w Iławie od 2011 roku.
 • Lektor języka angielskiego w Centrum Edukacyjnym START w Suszu od 2014 roku.
 • Nauczyciel języka angielskiego i informatyki w Szkole Podstawowej w Lasecznie w latach 2010-2019.
 • Nauczyciel języka angielskiego i informatyki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku od 2019 roku.
 • Nauczyciel mianowany od 2019 roku.
 • Nauczyciel akademicki w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
 • Od 2017 roku wykładowca na studiach podyplomowych pn. Język angielski w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym; wykładane przedmioty: Praktyczna nauka języka angielskiego, Dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego, Wiedza o historii i kulturze angielskiej, Wiedza o historii i kulturze amerykańskiej (USA), Wybrane zagadnienia literatury angielskiej, Metodyka nauczania języka angielskiego.
 • Od 2018 roku wykładowca na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia; wykładany przedmiot: język angielski.
 • Od 2018 roku egzaminator maturalny i ósmoklasisty z języka angielskiego przy OKE w Łomży.
 • Od tego czasu uczestnictwo w dwóch sesjach egzaminacyjnych.
 • Tłumacz z języka angielskiego na język polski i odwrotnie tekstów zwykłych, naukowych, biznesowych i specjalistycznych.
 • Twórca autorskich metod nauczania stosowanych podczas pracy.
 • Autor zadań egzaminacyjnych typu: maturalnych, ósmoklasisty, FCE, CAE.
 • Autor artykułów naukowych dot. tłumaczenia elementów kulturowych.

Zainteresowania:

 • Kolekcjoner akcesoriów mody męskiej w tym: krawatów, muszek, poszetek, fularów i innych.
 • Miłośnik literatury fantasy a w szczególności dzieł J.R.R. Tokiena oraz kryminałów, a zwłaszcza komisarza Mortki, (byłego) komisarza Forsta, mecenas Chyłki i jej „przeciwieństwa” Piotra Langera.
 • Ze względu na zamiłowanie tłumaczenia tekstów literackich, zwolennik tłumaczenia syntagmatycznego elementów kulturowych i nazw własnych pojawiających się w piśmie i mowie.