Marta Górna

Marta Górna

Lektorka języka niemieckiego

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego – kierunek język niemiecki handlowy. W trakcie studiów uczestniczyłam w wymianie studenckiej na Uniwersytecie w Halle, gdzie zdobyłam tytuł licencjacki niemieckiej uczelni w zakresie tłumaczeń niemiecko-polskich i polsko-niemieckich. Studia magisterskie odbyłam na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunki filologia germańska, specjalność językoznawstwo. Posiadane umiejętności językowe miałam okazję zastosować w praktyce, ponieważ mieszkałam w Niemczech przez trzy lata.

Od ośmiu lat pracuje jako nauczyciel języka niemieckiego. W trakcie pracy zawodowej z młodzieżą i dziećmi doskonaliłam swój warsztat i metody pracy dydaktycznej. Pracując z młodzieżą kładę szczególny nacisk na doskonalenie umiejętności komunikowania się. Ponadto jestem tłumaczem i reprezentuje firmy w kontaktach z kontrahentami zagranicznymi, praca ta umożliwia mi codzienny kontakt z językiem niemieckim.

Moją życiową pasją, poza niuansami gramatyki niemieckiej, jest jazda konna.