Kursy języka polskiego

Kolejną nowością w tym roku jest otworzenie kursów językowych, gdzie przedmiotem będzie język polski. Kurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz średnich, a w szczególności tych, przed którymi egzamin ósmoklasisty lub maturalny. Na kursie rozwiniesz lub utrwalisz wiedzę potrzebną do zdania egzaminu w zadowalającym przez Ciebie poziomie.