CENNIK od czerwca 2020 roku
obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021

Cennik jest uzależniony od rodzaju grup

Kursy dla grupy 4-8 osób

Cena za jednostkę lekcyjną: 20zł

Miesięczny koszt obliczany jest indywidualnie w zależności od ilości zajęć w danym roku szkolnym w następujący sposób:

Ilość godzin pomnożone przez 20zł i podzielone na równe i nieoprocentowane raty miesięczne, które są stałe.

Opłata miesięczna nie jest sumą ilości zajęć w danym miesiącu.

Ilość godzin może różnić się w zależności od rodzaju zajęć, np. średnio w roku szkolnym
może odbyć się ok. 60 godzin zajęć, ale kursy przygotowujące do egzaminów
mogą mieć inne raty ze względu na inną ilość godzin i inną ilość miesięcy nauki.

Szczegółowe informacje odnośnie opłaty miesięcznej można uzyskać po rozmowie z Dyrektorem Szkoły.

 

Kursy dla grupy indywidualnej 1-3 osób

Ze względu na elastyczność zajęć:

Tygodniowo:

45 minut

60 minut

90 minut

120 minut

inaczej

Częstotliwość:

1 raz w tygodniu

2 razy w tygodniu

3 razy w tygodniu

inaczej

Ceny są spersonalizowane, które zależne są od ilości osób w grupie indywidualnej (1-3) i terminu prowadzenia zajęć.

Szczegółowe informacje odnośnie opłaty miesięcznej można uzyskać po rozmowie z Dyrektorem Szkoły.