Zapisy

Szanowni Państwo,

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na kurs 2022/2023 sekretariat szkoły skontaktuje się z Państwem z informacją o dalszym etapie rekrutacji

Dane uczestnika

Zajęcia

Dane opiekuna (dotyczy nieletnich)


Podanie poniższych danych usprawni szkole dopasowanie kursanta do właściwej grupy


  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę GREGOR Academy zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku dla celów rekrutacji oraz późniejszych celów związanych z obsługą kursów.

    Podanie danych (w tym wyrażenie zgody) jest dobrowolne, ale niezbędne, by móc zapisać się na wybrany kurs.

    Oświadczam, że zostałam(em) powiadomiona(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych, prawie do ich poprawiania, oraz prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie.

  • Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Polityką Prywatności Serwisu GREGOR ACADEMY.

  • Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem GREGOR ACADEMY.