Kadra

Lektorzy Szkoły Językowej GREGOR w roku 2019 (po kliknięciu w zdjęcie można dowiedzieć się więcej)

od lewej: Grzegorz Olszewski, Marta Górna, Agnieszka Jankowska, Przemysław Chełkowski

Administracją szkoły zajmują się

Hanna Olszewska i Mirosław Olszewski