Zapisy

Szanowni Państwo,

po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na kursy językowe 2019/2020, które odbywają się w cyklu roku szkolnego proszę cierpliwie czekać na telefon z sekretariatu szkoły, który nastąpi podczas drugiego etapu rekrutacji od 2 września 2019 roku.

*
dotyczy przedsiębiorstw
**
dotyczy nieletnich

Podanie danych (w tym wyrażenie zgody) jest dobrowolne, ale niezbędne, by móc zapisać się na wybrany kurs.

Oświadczam, że zostałam(em) powiadomiona(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych, prawie do ich poprawiania, oraz prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie.